نحوه پرداخت لیگ شاپ

برای پرداخت به صورت کارت به کارتی می تونید به شماره کارت مدیریت مجموعه به نام عباس شیخ محمدی واریز کنید.     ۵۰۴۷۰۶۱۰۷۲۴۲۰۹۶۷

از طریق درگاه زرین پال سایت هم می تونید خرید کنید.

Select your currency
IRT تومان
X